Tổng quan

Hoàng Long hướng đến việc trang bị cho học sinh một nền tảng vững chắc về năng lực và tư duy để theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và du học quốc tế.

Chương trình học tập trung vào các trải nghiệm tiếp thu ngôn ngữ tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn một cách sáng tạo và mở rộng. Trong khi đó, các em vẫn được đảm bảo việc học tập theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu chương trình

Chương trình đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em học sinh, thi vào các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước. Các hệ đào tạo đều trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để dễ dàng hòa nhập ở các quốc gia trên thế giới.

– Học sinh được trang bị và mở rộng kiến thức của nền giáo dục phát triển của Nhật Bản, kết hợp với tinh hoa giáo dục của Việt Nam. 

– Học sinh có trình độ ngoại ngữ thành thạo, các chứng chỉ tin học, đáp ứng yêu cầu tự học, tự khám phá, hay theo học tại bất kỳ trường đại học nào trên thế giới.

– Học sinh có nền tảng hiểu sâu rộng về văn hóa của các nước, đặc biệt là Nhật Bản, thông qua các chương trình học tập và trải nghiệm tại nước ngoài. 

– Học sinh có định hướng và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn để sớm đạt được mục tiêu. Các em được tư vấn vào các trường đại học danh tiếng và du học Anh - Mỹ - Canada - Úc - New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

_ Học sinh được trở thành những người tìm tòi và khám phá, truyền cảm hứng cho mọi người và cho cả thế giới rộng lớn. Các em được đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tranh biện, hùng biện, được phát triển năng lực tự học, giao tiếp và giải quyết vấn đề độc lập.

_ Học sinh được quan tâm về thể chất và tinh thần, thông qua các hoạt động câu lạc bộ: ngoại ngữ, cầu lông, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, nghệ thuật…

Đặc điểm nổi bật của 4 hệ đào tạo

(1) Hệ cơ bản & ngoại ngữ 2:

- Bao gồm các bộ môn văn hóa theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT, sẽ tăng cường các bộ môn Toán, Văn (các môn chung) và các tổ hợp theo định hướng đăng ký thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học.

- Chương trình tăng cường tiếng Anh 7 tiết/tuần theo chương trình tiếng Anh của Bộ GD&ĐT và tăng cường các tiết học kỹ năng giao tiếp.


(2) Hệ song ngữ:

- Bao gồm các bộ môn văn hóa theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT, tăng cường các bộ môn Toán, Văn (các môn chung) và các tổ hợp theo định hướng đăng ký thi tốt nghiệp THPT, thi Đại học và Du học Nhật/Hàn/Trung.

- Chương trình tăng cường tiếng Anh 7 tiết/tuần theo chương trình tiếng Anh của Bộ GD&ĐT và tăng cường các tiết học kỹ năng giao tiếp.

- Lựa chọn ngoại ngữ 2 (Nhật/Hàn/Trung): Học 3 tiết/tuần, được tính điểm như ngoại ngữ 1. Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ Khẩu ngữ Sơ cấp và tương đương chứng chỉ: N5 (đối với tiếng Nhật)/ Topik2 (đối với tiếng Hàn)/ HSK3 (đối với tiếng Trung).

(3) Hệ chất lượng cao: Anh:

- Bao gồm các bộ môn văn hóa theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT, tăng cường các bộ môn Toán, Văn (các môn chung) và các tổ hợp theo định hướng đăng ký thi tốt nghiệp THPT, thi Đại học và Du học Mỹ, Canada, Nhật, Hàn, Trung.

- Tiếng Anh (ngoại ngữ 1): học 9 tiết/tuần. Các tiết tăng cường bộ môn ngoại ngữ (tiếng Anh) được phân hóa theo trình độ của học sinh luyện thi chứng chỉ IELTS, sau khi kết thúc học kì I lớp 12 học sinh sẽ đạt trình độ tối thiểu IELTS 4.5 đến 5.5.

- Tiếng Nhật/Hàn/Trung (ngoại ngữ 2): học 3 tiết/tuần, được tính điểm như ngoại ngữ 1. Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ Khẩu ngữ Sơ cấp và tương đương chứng chỉ N5 (đối với tiếng Nhật)/ Topik2 (đối với tiếng Hàn)/ HSK3 (đối với tiếng Trung).

(4) Hệ chất lượng cao: Nhật – Hàn – Trung):

- Bao gồm các bộ môn văn hóa theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT, tăng cường các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (Anh/Nhật/Trung), tăng cường các tổ hợp theo định hướng đăng ký thi tốt nghiệp THPT, thi Đại học các trường xét tuyển năng lực ngoại ngữ (chứng chỉ quốc tế) và du học.

- Lựa chọn ngoại ngữ 2 (Anh/Nhật/Hàn/Trung)

Trong đó:

* Lớp Nhật – Anh

- Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): học 12 tiết/tuần (giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài giảng dạy). Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ tối thiểu từ N4 - N3 trở lên.

- Tiếng Anh (ngoại ngữ 2): học sinh được học 3 tiết/tuần, được tính điểm như ngoại ngữ 1. Chuẩn đầu ra đạt bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với A2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu)

- Trong quá trình học ngoại ngữ, học sinh sẽ được đi trải nghiệm văn hóa tại các Quốc gia học sinh lựa chọn ngoại ngữ 2 Nhật/Anh/ Hàn/ Trung và các trường Đại học quốc tế.

* Lớp Trung – Anh

- Tiếng Trung (ngoại ngữ 1): học 12 tiết/tuần (giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài giảng dạy). Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ HSK4 – HSK5 trở lên tương đương điểm 9 - 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Trung.

- Tiếng Anh (ngoại ngữ 2): học sinh được học 3 tiết/tuần, được tính điểm như ngoại ngữ 1. Chuẩn đầu ra đạt bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với A2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu)

-Trong quá trình học ngoại ngữ, học sinh sẽ được đi trải nghiệm văn hóa tại các Quốc gia học sinh lựa chọn ngoại ngữ 2 Nhật/Anh/ Hàn và các trường Đại học quốc tế.

* Lớp Anh - Nhật/Hàn/Trung

-Tiếng Anh (ngoại ngữ 1): học 12 tiết/tuần (giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài giảng dạy). Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ IELTS từ 5.5 đến 7.5.

- Học sinh chọn môn học Ngoại ngữ 2 (tiếng Nhật/ tiếng Trung/ tiếng Hàn)

+ Tiếng Nhật: học sinh học 3 tiết/tuần. Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ tối thiểu N5 và có hiểu biết về nền văn hóa Nhật Bản.

+ Tiếng Hàn: học sinh học 3 tiết/tuần. Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ tối thiểu Topik cấp 2 trở lên, có hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc.

+ Tiếng Trung: học sinh học 3 tiết/tuần. Sau khi kết thúc học kì I lớp 12, học sinh đạt trình độ tối thiểu HSK3 và Khẩu ngữ Sơ cấp, có hiểu biết về văn hóa Trung Quốc.

-Trong quá trình học ngoại ngữ 2, học sinh sẽ được đi trải nghiệm văn hóa tại các Quốc gia học sinh lựa chọn ngoại ngữ 2 Nhật/Hàn/Trung và các trường Đại học quốc tế.

Thời gian học tập

- Chương trình đào tạo là 10 tháng/1 năm học, từ tháng 8/2023 đến hết tháng 5/2024.

- Học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Thứ 7 học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, CLB.


Phương pháp kiểm tra và đánh giá

Hoàng Long lấy học sinh làm trung tâm để xây dựng chương trình giáo dục dựa trên năng lực, phù hợp với lộ trình học của từng học sinh. Kết quả học tập của các em không chỉ dùng để đánh giá năng lực ở thời điểm hiện tại mà còn là cơ sở để nhà trường, giáo viên thiết kế bài học phù hợp với khả năng để giúp các em tiến bộ hơn trong tương lai. 

Chúng tôi cụ thể hóa mục tiêu đánh giá, bao gồm các sau:

  • Nhận biết, lập kế hoạch và cung cấp các thông tin cần thiết cho quá trình học tập hiệu quả.
  • Đánh giá kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của học sinh theo yêu cầu và đòi hỏi của cuộc sống.
  • Tiếp thu phản hồi từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
  • Đánh giá thái độ, hiểu biết và nhận thức của học sinh về việc học của mình, về môi trường học tập và sự tham gia của học sinh vào các hoạt động trong lớp, trường và cộng đồng.
  • Lập hồ sơ theo dõi tình hình học tập và tiến bộ hướng tới mục tiêu thành thạo/ làm chủ kiến thức và kỹ năng dựa trên một hệ thống tổng hợp thông tin về học tập và đánh giá.
  • Lên kế hoạch các bước đi tiếp theo cho việc học tập trong tương lai.

Chuẩn bị vào đại học và du học

Ngoài việc trang bị cho học sinh có đủ kiến thức nền tảng khả năng ngoại ngữ, đáp ứng điều kiện du học và nhận học bổng ở các trường đại học quốc tế, các em cần phải có hồ sơ ngoại khóa với những kỹ năng nổi bật khác chứng minh các em là một cá nhân toàn diện, có thể đóng góp phát triển đến sự đa sắc của các trường đại học mà các em muốn theo học. Đặc biệt các trường đại học quốc tế còn yêu cầu ở các em khả năng lãnh đạo.

Với mong muốn truyền sức mạnh & khả năng cho các thế hệ học sinh, Hoàng Long sẽ giúp các em chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành những nhà lãnh đạo tác động tích cực đến cộng đồng.