Trở thành cha mẹ, chúng ta luôn muốn những gì tốt nhất cho con, cả trong lẫn ngoài trường học. Chúng ta mong muốn giúp con cái phát huy hết khả năng của mình và vẫn đảm bảo con hạnh phúc, trưởng thành và dần hoàn thiện trong môi trường giáo dục tốt.
Để con trẻ phát triển theo hướng tích cực, quý phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường để có cách giáo dục con phù hợp.

Giáo dục con bằng lời nói

Tìm hiểu thêm

Quan tâm nhiều đến tâm lý và nhu cầu của con

Tìm hiểu thêm

Kỳ vọng đúng đắn vào con mình

Tìm hiểu thêm

Giao tiếp là chìa khóa giúp phụ huynh hiểu rõ những gì đang xảy ra trong lớp học của con. Việc hợp tác cùng thầy cô giáo và nhà trường để cùng hỗ trợ con phát triển là điều được khuyến khích tại trường THPT Hoàng Long. Đây cũng là hoạt động thắt chặt mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường, bởi chúng ta đều có chung suy nghĩ và mục đích: Tất cả vì tương lai của con trẻ.

Tải về cẩm nang tại đây