Đoàn Ngọc Lâm

Giáo viên Giáo dục Quốc phòng

  • Trình độ: Cử nhân ngành GDQP&AN, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
  • Kinh nghiêm:

– 2 năm tham gia quản lý cấp đại đội sinh viên học quân sự tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

– 4 năm Bí thư Đoàn Trường.

– 5 năm giảng dạy môn GDQP&AN.

  • Thành tích:

– Lao động tiên tiến xuất sắc
– Bí thư Đoàn trường hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *