Tiến sĩ Dương Quốc Hoàn – GV Phụ trách môn Hóa học hệ Song bằng

Học vấn: Tiến sĩ Hóa học hữu cơ Đại học Temple Mỹ

Chức vụ: Giảng viên trường Đại học sư phạm Hà Nội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.