Edward Horgan – Cố vấn học thuật môn tiếng Anh trường THPT Hoàng Long

He has worked as a Cambridge examiner, senior English language teacher, Academic Director and language school manager in the UK, Brazil and Asia since 2003. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.