Tầm nhìn

HOANG LONG HIGHSCHOOL – Hệ thống trường học song ngữ tiên phong, mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Hoang Long High School là nơi Phụ huynh tìm đến, Học sinh yêu thích và Nhân viên tự hào.

Sứ mệnh

Mục đích của chúng tôi là truyền sức mạnh và truyền khả năng cho các thế hệ Học sinh với những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ sự thay đổi của thế giới, trở thành người lãnh đạo tác động tích cực tới cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu các em sống.

Giá trị cốt lõi