Nguyễn Thị Hải Quỳnh

Tổ trưởng tổ Xã hội - Giáo viên môn Giáo dục công dân

  • Trình độ: Cử nhân ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Kinh nghiệm:

- 15 năm giảng dạy môn GDCD tại các trường THPT.
- Ôn thi tốt nghiệp THPT

  • Thành tích:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tại trường THPT tỉnh Yên Bái
- Giải Nhì cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp cụm Ba Đình - Tây Hồ.