PGS.TS Trần Mạnh Cường – GV Phụ trách môn Vật Lý hệ Song bằng

Học vấn: PGS.TS Vật Lý

Chức vụ: Phó bộ môn khoa Vật Lý, trường ĐHSP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.