Thạc sĩ Đào Thị Thu Trang – Trưởng bộ môn Tiếng Anh

Cô: Đào Thị Thu Trang

  • Trình độ: Thạc sỹ ngành Ngôn ngữ – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Quá trình công tác: Giảng viên Khoa Ngôn ngữ văn hóa các nước nói tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Giảng viên và giám khảo tại Viện công nghệ Châu Á – AIT Vietnam
  • Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tiếng Anh trường THPT Hoàng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.