Thạc sĩ Doãn Minh Cường – Cố vấn chuyên môn

Thầy: DOÃN MINH CƯỜNG

  • Thạc sĩ Toán học
  • Nguyễn Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tiền thân là khối THPT chuyên Toán Tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ban kiểm soát chất lượng đào tạo môn Toán trường THPT Hoàng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.