Thạc sĩ Nguyễn Như Hương – Tổ trưởng tổ Xã hội

Cô: NGUYỄN NHƯ HƯƠNG

  • Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn
  • Tổ trưởng tổ văn các trường: THPT Phan Huy Chú, THPT Chuyên ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.
  • Có nhiều sáng kiến kinh nghiệp được xếp loại B cấp Ngành
  • Chức vụ: Tổ trưởng tổ Xã hội trường THPT Hoàng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.