Thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa – Phụ trách Trải nghiệm sáng tạo bộ môn Vật Lí

Thầy: Nguyễn Văn Hòa

  1. Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí
  2. Quá trình công tác
  • Giáo viên trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành
  • Giảng viên Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Những công trình đã công bố
  • Giải Ba nghiên cứu khoa học cấp bộ: Xây dựng hệ thống các loại động cơ nhiệt sử dụng trong giảng dạy vật lí ở trường phổ thông
  • Bài báo khoa học: Xây dựng các loại động cơ nhiệt trong dạy học vật lí theo định hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục STEM ở trường phổ thông
  • Chức vụ: Chuyên gia cố vấn môn Vật lí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.