Thạc sĩ Phạm Văn Nha – Trưởng bộ môn Tiếng Nhật

Thầy: PHẠM VĂN NHA

  • Nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trưởng bộ môn tiếng Nhật trường THPT Hoàng Long
  • Ban kiểm soát chất lượng chương trình đào tạo môn tiếng Nhật trường THPT Hoàng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.