THỜI GIAN BIỂU

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Thể dục / Truy bài

7h45 – 8h

13h30 – 13h45

1

8h – 8h40

13h45 – 14h30

Nghỉ 5’

Nghỉ 5’

2

8h45 – 9h25

14h35 – 15h20

Nghỉ 10’

Nghỉ 5’

3

9h35 – 10h15

15h25 – 16h10

Nghỉ 5’

 

4

10h20 – 11h

 

Nghỉ 5’

 

5

11h05 – 11h45

 

Nghỉ trưa

11h45 – 13h30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.