THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian: Từ thứ 3 (03/12)  –  Thứ 6 (06/12)
Thứ/ Ngày thi Buổi Tiết/ca Môn thi Khối/lớp Thời gian
làm bài thi
Ghi chú
Thứ 3
(26/11)
Chiều 6 Công nghệ Khối 12 45 phút
Thứ 4
(27/11)
Sáng 1 Công nghệ Khối 11 45 phút
2 Công nghệ Khối 10 45 phút
4 Địa Khối 10 45 phút
Chiều 6 AN&QP Khối 12 45 phút
Thứ 5
(28/11)
Sáng 1 Lịch sử Khối 10 45 phút
1 Địa Khối 11 45 phút
3 Sinh Khối 11 45 phút
4 Nhật 10A2, 10A3, 10A4 45 phút
Anh 10A5, 10A5 45 phút
Thứ 6
(29/11)
Sáng 1 Hóa Khối 10 45 phút
6 KNS Khối 10 45 phút
1 Lịch sử Khối 11 45 phút
Thứ 3
(03/12)
Sáng Ca 1
Từ 8h15 – 9h50
Văn Khối 10, 11, 12 90 phút
Ca 2
Từ10h25 – 11h30
Anh/Nhật/Hàn Khối 10, 11, 12 60 phút Các lớp CLC thi môn ngoại ngữ theo môn đăng ký học
Chiều Ca 1
Từ 14h20 – 15h50
Toán Khối 10, 11, 12 90 phút
Thứ 4
(04/12)
Sáng 1 GDCD Khối 10 45 phút
3 GDCD Khối 11 45 phút
Chiều Ca 1
Từ 13h50 – 16h40
Tổ hợp KHXH Khối 12 50 phút/môn
Thứ 5
(05/12)
Sáng 1 Hóa Khối 11 45 phút
Chiều 6 KNS Khối 11 45 phút
Ca 1
Từ 13h50 – 16h40
Tổ hợp KHTN Khối 12 50 phút/môn
Thứ 6
(06/12)
Sáng 1 Sinh Khối 10 45 phút
1 Khối 11 45 phút
3 Khối 10 45 phút
3 Nhật 11A1,11A3, 11A4 45 phút
Anh 11A2 45 phút
*Ghi chú:  – Khối 10, 11 chỉ thi 3 môn Văn, Toán, Anh (Ngày 03/12 – thứ 3), Thứ 4, 5 (4,5/12) học sinh vẫn học bình thường.
– Học sinh khối 12 thi 3 môn Văn, Toán, Anh (Ngày 3/12 – thứ 3) và thi hai bài thi tổ hợp KHXH ngày 04/12(Thứ 4), tổ hợp KHTN ngày 05/12 (Thứ 5). Sáng thứ 4, thứ 5 học sinh khối 12 vẫn học bình thường.
–  Các môn thi theo khối GVBM có tiết trùng với môn thi sẽ coi thi môn thi theo lịch.
HIỆU TRƯỞNG
ThS. Lê Ngọc Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.