Tiến sĩ Triệu Anh Trung – Phụ trách Trải nghiệm sáng tạo bộ môn Sinh học

  • Tiến sĩ Chuyên ngành di truyền học
  • Giảng viên khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Chuyên gia môn Sinh học trường THPT Hoàng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.