TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

One thought on “TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

  1. Nga says:

    Nhà trường cho tôi hỏi, điểm chuẩn hằng năm của trường trung bình tầm bao nhiêu? Và thường thì yêu cầu điểm các môn trên bao nhiêu để xét tuyển vào trường? Tôi cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.