Hàng trăm học bổng lên tới 50% học phí đang chờ học sinh đăng ký vào Trường THPT Hoàng Long (Hanoi – Tokyo) năm học 2023 – 2024. Học bổng áp dụng cho các trường hợp sau:

* Học bổng 50% học phí cho 1 năm học

Áp dụng với HS đạt giải nhất năm lớp 9 trong cuộc thi HSG cấp Thành phố các bộ môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, thi KHKT.

 • Hệ cơ bản giảm                     15.000.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                 17.500.000đ/ 1 năm học
 • Hệ chất lượng cao giảm        22.500.000đ/ 1 năm học

* Học bổng 30% học phí cho 1 năm học

Áp dụng với HS đạt giải nhì, ba năm lớp 9 trong cuộc thi HSG cấp Thành phố các bộ môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, thi KHKT.

 • Hệ cơ bản giảm                       9.000.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                  10.500.000đ/ 1 năm học
 • Hệ chất lượng cao giảm         13.500.000đ/ 1 năm học

* Học bổng 25% học phí cho 1 năm học

Áp dụng với HS đạt giải nhất năm lớp 9 trong cuộc thi HSG cấp Quận/Huyện các bộ môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, thi KHKT.

 • Hệ cơ bản giảm                       7.500.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                   8.750.000đ/ 1 năm học
 • Hệ chất lượng cao giảm         11.250.000đ/ 1 năm học

* Học bổng 20% học phí cho 1 năm học

Áp dụng với HS đạt giải nhì, ba năm lớp 9 trong cuộc thi HSG cấp Quận/Huyện các bộ môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, thi KHKT.

 • Hệ cơ bản giảm                       6.000.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                   7.000.000đ/ 1 năm học
 • Hệ chất lượng cao giảm          9.000.000đ/ 1 năm học

* Học bổng 15% học phí cho 1 năm học + tặng bộ SGK lớp 10

Áp dụng cho 30 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất trong danh sách nhập học vào lớp 10 trường THPT Hoàng Long (Đợt 1)

 • Hệ cơ bản giảm                      4.500.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                  5.250.000đ/ 1 năm  học
 • Hệ chất lượng cao giảm         6.750.000đ/ 1 năm học

Ghi chú: Không áp dụng cho những HS đã đạt học bổng cấp Thành phố/Quận/Huyện

* Học bổng 10% học phí cho 1 năm học + tặng bộ SGK lớp 10

Áp dụng cho 30 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất trong danh sách nhập học vào lớp 10 trường THPT Hoàng Long (Đợt 2)

 • Hệ cơ bản giảm                       3.000.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                   3.500.000đ/ 1 năm học
 • Hệ chất lượng cao giảm          4.500.000đ/ 1 năm học

Ghi chú: Không áp dụng cho những HS đã đạt học bổng cấp Thành phố/Quận/Huyện

* Học bổng 10% học phí cho 1 năm học + tặng bộ SGK lớp 10

Áp dụng cho 30 HS có điểm TB cả năm lớp 8 và HK1 lớp 9 là 7,5 trong đó điểm TB môn NN (Anh/Nhật): 8.0

 • Hệ cơ bản giảm                      3.000.000đ/ 1 năm học
 • Hệ song ngữ giảm                  3.500.000đ/ 1 năm học
 • Hệ chất lượng cao giảm         4.500.000đ/ 1 năm học

Ghi chú: Không áp dụng cho những HS đã đạt học bổng cấp Thành phố/Quận/Huyện

Điểm xét tuyển = điểm TB môn cả năm (Văn + Toán + Ngoại ngữ) lớp 6,7,8,9

Trường THPT Hoàng Long