Để đăng ký nhập học vào trường THPT Hoàng Long, quý phụ huynh và học sinh cần sử dụng bộ hồ sơ do trường phát hành.

Hồ sơ mua tại Phòng Tuyển sinh, trường THPT Hoàng Long.

Trường THPT Hoàng Long