Lê Bích Vân

Giáo viên môn Sinh học

  • Trình độ: Cử nhân Sư phạm Sinh học Chất lượng cao – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thành tích:
    – Giải khuyến khích quốc gia Môn Sinh học năm 2018.
    – Á khoa đầu ra khoa Sinh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *