Chương trình đào tạo khởi nghiệp online “THE E-ACCELERATOR PROGRAM”

1. Nội dung chương trình:

       “The e-Accelerator Program” là chương trình của Singapore xây dựng tư duy khởi nghiệp online dành cho học sinh THPT. Học sinh tham gia trong các nhóm nhằm giải quyết các vấn đề mà họ đưa ra để học sinh tự xây dựng các kỹ năng trong kinh doanh khi phải đối mặt với các thách thức.

           1.1. Các mục tiêu của khóa học gồm:

• Triển khai kế hoạch “thiết kế thấu cảm – Empathy Design”
• Thực hiện và kiểm tra Mô hình kinh doanh
• Phát triển sản phẩm khả thi tinh gọn
• Giả lập kế hoạch tài chính
• Thiết kế chiến lược Thương hiệu và Marketing
• Thành lập doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý 
• Hợp tác trong Nhóm đa dạng 
• Thích ứng chiến lược kinh doanh đáp ứng nhu cầu các bên liên quan  

           1.2. Thời lượng khóa học: 4 tuần.

           1.3.  Phương pháp:

+ Học sinh được chia làm các nhóm, mỗi nhóm gồm 4 thành viên được tiếp cận với hệ thống đào tạo online Freejoo của Akadasian (Singapore) và 1 giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hoàng Long hướng dẫn. 

+ Phần mềm học online bao gồm các tài liệu đọc, phim, các ví dụ thực tế, tài liệu thuyết trình theo chương trình học của Akadasian (Singapore).

+ Học sinh cần hoàn thành các bài kiểm tra định kỳ và áp dụng các kiến thức vào dự án cụ thể.

+ Sau khi vượt qua các bài kiểm tra học sinh sẽ được gặp giáo viên đại diện cho phía Singapore để giải đáp các thắc mắc, ngoài ra học sinh cũng sẽ được GV đại diện cho phía Singapore giảng dạy 4 tiết học trong 4 tuần. 

           1.4. Giáo viên hướng dẫn:

Giáo viên đại diện cho Singapor đã hoàn thành khóa huấn luyện 5 ngày do Akadasia (Singapore) tổ chức và cấp chứng chỉ. Giáo viên này có nhiệm vụ hướng dẫn hỗ trợ học sinh Trường THPT Hoàng Long, nhằm đưa ra các hướng dẫn, khuyến nghị cho dự án của học sinh, cũng như các vấn đề học sinh thắc mắc trong quá trình học online.

2. Đối tượng: Học sinh THPT Hoàng Long tự nguyện đăng ký

3. Giáo viên hỗ trợ: Tổ ngoại ngữ trường THPT Hoàng Long

4. Quyền lợi và trách nhiệm:

        4.1. Quyền lợi của học sinh:

       – Học sinh được tiếp cận với chương trình tư duy khởi nghiệp online từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

       – Học sinh được học miễn phí (Trường THPT Hoàng Long hỗ trợ 100% lệ phí).

         4.2. Trách nhiệm:

        – Giáo viên: Dạy theo đúng nội dung chương trình và hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện khóa học.

        – Học sinh: Nghiêm túc thực hiện yêu cầu của chương trinh.

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *