Tổng quan trường THPT Hoàng Long

Được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, trường THPT Hoàng Long là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo uy tín với định hướng là trường chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Hàn, Trung.

Trường thuộc hệ thống trường tư thục nằm trên địa bàn Thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT  về chương trình, kế hoạch giảng dạy, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp THPT quốc gia.

Hiện nay, trường THPT Hoàng Long là trường tiên phong về đổi mới và phát triển nền giáo dục nước nhà bằng việc kết hợp hài hòa giữa nền giáo dục truyền thống Việt Nam và nền giáo dục hiện đại của Nhật Bản, Mỹ…

Hàng năm, trường đào tạo khoảng 500 học sinh được tuyển chọn từ khắp mọi miền của đất nước, học sinh theo học tại trường THPT Hoàng Long luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng bởi trường không đặt nặng thành tích, chú trọng vào thực học.

Ngoài chương trình chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo được dạy vào buổi sáng, học sinh được học chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Hàn, Trung và các môn ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục đạo đức theo văn hóa Nhật Bản, kĩ năng sống, nghệ thuật, thể thao… được dạy và học vào buổi chiều.

Founded in 2001 according to the agreement of People’s Committee of Hanoi, Hoang Long High School is among high quality and prestigious schools with the aim to be specialized in Japanese, English, Chinese, and Korean.

The school belongs to  the private school system located in Hanoi and is managed by Hanoi Department of Education and Training in terms of curriculum, teaching plans, high school graduation exam and the National High School Graduation Certificate.

Currently, Hoang Long High School is a pioneer in renovating and developing Vietnam’s education by harmoniously combining traditional Vietnamese education and the modern educational system of Japan and the US.

Every year, the school trains about 500 students who are recruited from all parts of the country. Students at Hoang Long High School always feel happy and inspired because the school does not place great emphasis on performance and marks, but on students’ true ability.

In addition to the standard curriculum issued by the Ministry of Education and Training which is taught in the morning, students are taught Japanese, English, Chinese, Korean and extracurricular subjects, experiential activities, moral education according to Japanese culture, life skills, arts, sports, etc. in the afternoon.

 

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *