Trải nghiệm sáng tạo tháng 03/2019: Ứng dụng môn Vật lí

     Với mục đích giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tiễn của các môn học lý thuyết, thêm yêu thích các lĩnh vực khoa học nói chung và môn học Vật Lý nói riêng; đồng thời khuyến khích các em nghiên cứu các hiện tượng Vật Lý, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống và định hướng nghề nghiệp cho những em yêu thích kĩ thuật, công nghệ. Trường THPT Hoàng Long kết hợp với khoa Vật Lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Chương trình trải nghiệm sáng tạo tháng 3 với chủ đề: Ứng dụng môn Vật Lý.

Chương trình trải nghiệm khoa học với các thí nghiệm hấp dẫn, thú vị, vận dụng các kiến thức liên môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên trong chương trình phổ thông, liên hệ giải thích một số hiện tượng trong thực tế, qua đó giúp học sinh củng cố, vận dụng kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thấy được thú vị của khoa học, từ đó khơi dậy niềm đam mê tìm tòi khám phá khoa học cũng như thấy yêu thích học các môn khoa học.

     Học sinh được tự tay tiến hành các thí nghiệm dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên và đặc biệt là được tự tay thiết kế và chế tạo một sản phẩm ứng dụng khoa học phục vụ thiết thực trong đời sống. Qua các hoạt động như vậy, học sinh phát huy được năng lực thực hành, năng lực sáng tạo, năng khiếu trong lĩnh vực khoa hoạc - kĩ thuật và công nghệ cũng như tư duy và năng lực làm việc nhóm của các em.

     Với chủ đề trải nghiệm sáng tạo của môn Vật lý tháng này, nhiều kiến thức lý thuyết đã học được cụ thể thành những sản phẩm do chính tay các em làm ra. Kết thúc buổi học, học sinh được mang về các sản phẩm mà mình tự tay làm ra. 

     Sau kỳ trải nghiệm sáng tạo tháng này, các em thêm yêu thích học môn Vật lý nói riêng và sẽ có nhiều thay đổi tư duy trong cách nhận thức khi học các môn học khác.

 TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG